privacy training voordelen

Voordelen van Privacy Awareness Training

In een wereld die steeds meer verbonden is, nemen risico’s met het gebruik van IT-middelen toe. Denk hierbij niet alleen aan hackers die bewust uit zijn op gevoelige informatie, maar ook werknemers die per ongeluk informatie delen. Steeds meer organisaties maken gebruik van privacy awareness trainingen om hun medewerkers beter bekend te maken met het belang van privacy en informatiebeveiliging.

Laten we eens kijken naar enkele voordelen van privacy awareness training:

 1. Het toont aan dat u voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Met het opzetten van een bewustwordingsprogramma toont u aan dat uw organisatie de regels en aanbevelingen volgt. Hierbij kunt u denken aan de AVG, maar ook aan ISO 27001. Dit zorgt voor een positieve uitstraling en goodwill. Relaties zullen zich beschermd voelen en uw organisatie komt betrouwbaar over. Voor verschillende groepen medewerkers gelden mogelijk verschillende regels. Het kan daarom zinvol zijn om te werken met verschillende rollen en persona’s.
 2. Het beschermt de gevoelige gegevens van uw organisatie
  Medewerkers leren dat er verschillende soorten informatie zijn. In een training kan aandacht worden besteed aan het classificeren van de verschillende soorten informatie en in het beschermen daarvan. Ook leren zij waarvoor beschikbare informatie wel en niet mag worden gebruikt. Na een goede en heldere instructie gaan medewerkers op de juiste manier met informatie om.
 3. Het zorgt voor een veilige atmosfeer voor werknemers en klanten
  De prestaties van uw organisatie zijn afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van uw werknemers. Een goede privacy awareness training leert het personeel hoe belangrijk het is om vertrouwelijk met persoonlijke informatie om te gaan. Hiermee wordt vertrouwen gecreëerd. Medewerkers weten dat vertrouwelijke gegevens bij uw organisatie in goede handen zijn en zullen dit ook naar klanten uitstralen.
 4. Medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt
  U kunt niet van uw medewerkers verwachten dat ze weten hoe ze moeten handelen als u geen trainingsprogramma voor privacybewustzijn heeft opgezet. Het is daarom verstandig om (nieuwe) medewerkers te trainen met bijvoorbeeld een e-learning. U kunt daarin stil staan bij het gebruik van mobiele apparaten, maar ook met verschillende soorten informatie. Het doel is om medewerkers bekend te maken met uw beleid, om hen risicovolle situaties te laten herkennen en om te verankeren wat u van hen in verwacht in zulke situaties. Medewerkers zullen zich zelfverzekerd en gesteund voelen bij de uitvoering van hun taken.
 5. Het voorkomt diefstal of lekken van informatie
  Als uw organisatie dagelijks omgaat met persoonlijke informatie zoals burgerservicenummers, geboortedata, adressen, telefoonnummers, betalingsgegevens of medische informatie, moet het beschermen van deze informatie een hoge prioriteit zijn. De belangrijkste maatregel die u kunt treffen, is het creëren van privacybewustzijn. Met een goede training wordt het gedrag van medewerkers duurzaam veranderd. Daarnaast wordt een cultuur gecreëerd waarin medewerkers elkaar aanmoedigen en uitleggen wat ze het beste kunnen doen. Zo worden diefstal en lekken zoveel mogelijk voorkomen.

De trainingen van AVG Bewustwording geven organisaties en hun gebruikers alle informatie en handvatten die zij nodig hebben om bewustzijn van privacy en informatiebeveiliging te vergroten.

Wilt u weten hoe wij kunnen helpen? Neem dan gerust contact met op ons of bekijk onze demo e-learning.