elementen van een succesvol bewustwordingsprogramma

5 elementen van een succesvol bewustwordingsprogramma

Het succes van een bewustwordingsprogramma voor privacy of security hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan teamwerk, focus, consistentie, herhaling en nog meer. Bovenal speelt de cultuur in uw organisatie een belangrijke rol in het succes van een goed bewustwordingsprogramma. Wij hebben 5 sleutelelementen gevonden die in ieder succesvol bewustwordingsprogramma terugkomen. Als organisatie is het verstandig om met al deze elementen rekening te houden.

 1. Blended Learning
  Blended learning is een geweldig middel voor het trainen van drukke medewerkers. Het kan namelijk een hele uitdaging zijn om naast het werk nog een programma voor privacybewustzijn te volgen. Werknemers zitten hier vaak niet op te wachten. Blended learning kan dit aantrekkelijker maken. Het geeft werknemers de kans om in hun eigen tempo te leren. Door verschillende middelen in te zetten zoals een e-learning, posters of een korte quiz, wordt de drempel lager en de kans op succes hoger.
 2. Herhaling
  Niets gaat boven de kracht van herhaling. Dat geldt ook voor een succesvol privacy bewustwordingsprogramma. U kunt niet verwachten dat uw medewerkers met een enkele training per jaar alles onthouden wat u van hen verwacht. De medewerkers moeten door middel van voortdurende herhaling worden herinnerd aan het belang van privacybewustzijn. Deze herhalingen kunnen de vorm aannemen van een social media-bericht, een casusbespreking, een poster, een Whatsappje of een korte vlog.
 3. Gebruik van verschillende bewustzijnstools
  Tegenwoordig gebeurt alles online. Zo kan online training succesvol worden ingezet om medewerkers bewust te maken van privacy en informatiebeveiliging. Dat is een goed middel. Toch is het ook verstandig om verschillende online én offline middelen in te zetten zoals brochures, nieuwsbrieven, games en phishing-simulaties. Het effect van deze middelen wordt hierdoor nog sterker. De variatie zal ook zorgen voor meer motivatie bij uw werknemers. Een andere belangrijke factor om in de gaten te houden, is de inzet van het management zelf. Als het management toegewijd is, de juiste middelen ter beschikking stelt en ook zelf aandacht besteedt aan privacy, is de kans groter dat uw organisatie het programma met succes uitvoert.
 4. Analyseer en meet succes
  Meet en analyseer de prestaties van medewerkers. Dit maakt privacy en bewustwording tastbaar. Het beste kunt u beginnen met het verzamelen van statistieken voordat u het bewustwordingsprogramma start. Houd bijvoorbeeld bij hoeveel datalekken worden geregistreerd, hoeveel vragen over privacy binnenkomen et cetera. Als het goed is, ziet u na een succesvolle campagne een effect op deze cijfers. Meet ook hoeveel medewerkers zijn getraind en wat hun resultaten zijn. Op welke onderdelen scoren medewerkers goed en op welke onderdelen kan het beter? Zit er verschil tussen afdelingen? Door te meten kunnen medewerkers zien hoeveel vooruitgang is geboekt en wat er nog meer moet worden gedaan. U kunt daarmee gericht en effectief sturen.
 5. Stimuleer bewustzijn
  Stimuleer medewerkers met beloningen en positieve feedback. Geef bijvoorbeeld een leuke attentie aan de medewerker die verbeteringen zichtbaar maakt of die de juiste vragen stelt. Benadruk de positieve uitwerking die de medewerker hiermee op de organisatie heeft en stimuleer daarmee ook anderen.

Wilt u weten wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Kijk dan hier.