5 elementen van een succesvol bewustwordingsprogramma

elementen van een succesvol bewustwordingsprogramma

Het succes van een bewustwordingsprogramma voor privacy of security hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan teamwerk, focus, consistentie, herhaling en nog meer. Bovenal speelt de cultuur in uw organisatie een belangrijke rol in het succes van een goed bewustwordingsprogramma. Wij hebben 5 sleutelelementen gevonden die in ieder succesvol bewustwordingsprogramma terugkomen. Als organisatie is […]

Continue reading