Bewustwording

Privacy en informatiebeveiliging
continu onder de aandacht

Samen zorgen we voor duurzame en meetbare gedragsverandering.

Creëer privacy awareness.

Voorkom datalekken.​

Voldoe aantoonbaar aan de AVG.

Tijdelijk speciaal voor de ziekenhuizen:
Bewustwording volgens de NVZ ROUTEKAART en gedragslijn

Medewerkers zijn de belangrijkste schakel

De medewerker is de belangrijkste schakel in uw informatiebeveiliging en omgang met privacy. Het creëren van bewustwording (awareness) is daarom belangrijk. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dit zelfs de eerste stap die genomen moet worden om te voldoen aan de AVG. Op grond van NEN 7510 zijn zorginstellingen verplicht om medewerkers te trainen in informatiebeveiliging. Als organisatie wilt u natuurlijk ook zelf zorgvuldig met gegevens van anderen omgaan.

Zorg voor begrip en verbinding

Het creëren van voldoende bewustzijn is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Het kan ontbreken aan urgentie of eigenaarschap. Als een stelselmatige aanpak ontbreekt, blijft het vaak bij een eenmalige activiteit. Met als gevolg dat verdere activiteiten worden uitgesteld en de kennis en aandacht wegzakt. Dat is jammer en bovendien onnodig. Een goede training voorkomt risico’s en zorgt voor begrip en verbinding.

Hoe te werken aan bewustwording?

Wij kunnen op verschillende manieren ondersteunen, van een nulmeting tot een volledig beheerd programma met e-learning:

Voor- en nameting

Uw organisatie zorgt voor bewustwording, wij meten het effect met een voor- en nameting. U toont compliance aan met een onafhankelijke en objectieve meting.

 • Wij leveren vragen aan.
 • Wij stemmen deze met u af.
 • Wij stellen twee metingen ter beschikking.
 • E-learning basis

  Wij zetten onze e-learning voor u klaar. Deze bestaat uit zes toegankelijke thema’s met video’s, teksten en afbeeldingen. Daar kunt u verder mee aan de slag.

 • Zelf aanpassen.
 • Zelf rapportages maken.
 • 'Help op weg'-service.

 • E-learning beheerd

  Wij richten onze e-learning helemaal voor u in, nodigen uw collega's uit, helpen hen en rapporteren de resultaten aan u.

 • Wij maken de e-learning voor u op maat.
 • Wij leveren berichten, posters en casuistiek.
 • Wij ondersteunen uw collega's.
 • U ontvangt rapportages.
 • Eigen leersysteem?

  Wil je de e-learning liever in uw eigen Learning Management Systeem (LMS) beschikbaar stellen? Dan maken wij een SCORM import en testen we samen of de e-learning naar wens is.

 • SCORM import.
 • Wij helpen mee testen.
 • Wij ondersteunen.
 • Bewustwording op maat

  Als u kiest voor de optie ‘E-learning beheerd’, dan kiest u daarmee voor ons programma AVG bewustwording. Dit programma biedt uw organisatie een kant-en-klare basis voor het creëren van bewustwording (of security awareness). Daarmee leren uw medewerkers wat vanuit de organisatie en de privacywetgeving van hen wordt verwacht. Via herkenbare cases en aansprekende voorbeelden worden medewerkers getraind om te handelen en risico’s te signaleren.

  Misschien heeft u geen behoefte aan een heel programma, maar wenst u alleen ondersteuning bij enkele onderdelen. Ook dat is mogelijk. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen onze meting of alleen onze e-learning (basis) af te nemen.

  "Op maat" betekent dat wij uw procedures en regels in onze e-learning verwerken.
  Zoals mailbeleid, thuiswerken of het gebruik van Whatsapp.​

  Impressie e-learning

  Referentie: DC Klinieken

  DC Klinieken is een landelijke zorgorganisatie met 13 medisch specialistische centra en meer dan 600 medewerkers en specialisten:

  “Een onderwerp dat in de basis misschien niet erg aantrekkelijk
  lijkt voor werknemers, werd dankzij ZCUR omgezet in een effectief
  bewustwordingsmiddel.”

  Wij hebben kwaliteit en veiligheid voorop staan. Daaronder verstaan wij ook informatiebeveiliging en privacy. Bewustwording onder medewerkers is daarbij een belangrijk thema. We waren al een tijdje op zoek naar een manier om deze privacy awareness binnen het bedrijf te verbeteren. Puur omdat we in een tijd leven waarin dit steeds meer aandacht krijgt en belangrijker wordt.

  We hebben uiteindelijk gekozen voor de e-learning van ZCUR. En hier zijn we achteraf erg blij mee. Vooral de volgende punten van de e-learning van ZCUR vielen ons positief op:

  Zeer praktijkgericht:

  We konden onze eigen protocollen en documenten verwerken. Bovendien weten medewerkers direct bij wie ze terecht kunnen en zijn ze in staat om de belangrijkste protocollen meteen in te zien.

  Visueel aantrekkelijk:

  Verder is de e-learning visueel aantrekkelijk. Het nodigt echt uit om er mee aan de slag te gaan. Iets wat toch een belangrijke rol speelde. Ook met het oog op gebruiksgemak.

  Optimale lengte:

  De omvang van de e-learning was precies goed. Niet te lang en niet te kort. Het was goed te merken dat er specifiek aandacht is besteed aan het vinden van een behapbare lengte.

  Altijd beschikbaar:

  Met deze e-learning zijn medewerkers op verschillende locaties eenvoudig te bereiken. We hoeven daarvoor geen passend tijdstip te vinden voor het bijwonen van bijvoorbeeld teamoverleggen.

  “Aangezien onze collega’s de geschetste situaties herkenden, vonden ze het erg leuk om de e-learning te doorlopen. Uiteindelijk heeft ook echt iedere werknemer deze met plezier voltooid.”

  De e-learning heeft dan ook absoluut bijgedragen aan meer bewustwording. Onze collega’s begrijpen nu beter wat van hen verwacht wordt. Ze weten ons privacyteam beter te vinden. Dat blijkt ook uit de cijfers; het aantal vragen en meldingen is in het eerste half jaar sterk toegenomen. Daarmee is de verbetering ook inzichtelijk gemaakt.

  We raden het bewustwordingsprogramma van ZCUR zeker aan om voor meer privacy awareness binnen het bedrijf te zorgen. Het is zeer waardevol gebleken om fouten te voorkomen en om deze bewustwording op de lange termijn onderdeel uit te maken van het bedrijfsproces. Door voor de e-learning van een expert als ZCUR te kiezen, is het trainen van je medewerkers in goede handen.

  Progamma AVG Bewustwording

  Als u kiest voor de optie ‘E-learning beheerd’, dan kiest u daarmee voor ons programma AVG bewustwording

  Het programma bestaat uit:

  • een bewustwordingsplan inclusief content planning.
  • ieder jaar een e-learning voor alle medewerkers. Deze bestaat uit video’s, korte teksten en vragen/casussen. Het jaar daarna kunt u kiezen voor een herhaling of verdieping. Aan de hand van managementrapportages kunt u zien welke onderdelen goed zijn gemaakt en welke medewerkers de training hebben gevolgd. Zie demo.
  • een kwartaalbericht over een thema voor teamvergaderingen/bijeenkomsten.
  • een maandelijks actualiteitenbericht voor intranet om continue aandacht te vragen.
  • Posters die u kunt ophangen, verspreiden of als screensaver kunt gebruiken.
  • Optioneel (meerprijs): phising mails, mystery shopping, brieven medewerkers en/of enquetes.

   Het programma is een volledige oplossing voor het creeren van AVG awareness onder medewerkers.

  De e-learning:

  Onze e-learning zorgt voor het eerste bewustzijn.

  Medewerkers krijgen daarin herkenbare video’s te zien, waarin aandacht wordt besteed aan de belangrijkste thema’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Deze video’s worden gevolgd door praktijkvoorbeelden.

  Bij ieder thema worden een aantal testvragen gesteld om te zien of de medewerker de belangrijkste aandachtpunten heeft onthouden. Aan de hand van de e-learning wordt ook duidelijk welke onderwerpen extra aandacht behoeven.

  U ontvangt een rapportage van de scores van de medewerkers. Zo ziet u meteen welke onderwerpen en afdelingen extra aandacht behoeven.

  Bouw aan duurzame bewustwording

  Bel ons op 085 06 08 419 of stuur een e-mail naar info@avgbewustwording.nl

  Extra modules voor de zorg

  Voor de zorg gelden vaak speciale aandachtsgebieden. U kunt daarbij denken aan toestemmingsverklaringen, vragen van familieleden, het uitwisselen van informatie in het sociaal domein en de omgang met clientdossiers. Naast de basisthema’s zijn daarom aanvullende modules beschikbaar:

  Basistraining (voor iedereen)met aanvullende Zorg modules (inclusief) 
  Vertrouwelijke informatieVerpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)Zorg(leef)plan, toestemming, inzien dossier, rapporteren.
  Datalekken en incidentenZiekenhuizenNVZ Routekaart, toegangsbeveiliging, multifactor authenticatie, noodprocedure, logging.
  Wachtwoorden en beveiligingGehandicaptenzorgSocial media, toestemming, LVG en domotica.
  Phisingmails en dreigingenGeestelijke gezondheidszorg (GGZ)Wettelijk vertegenwoordigers, uitwisseling gemeente, verzekeraar en inspectie.
  Veilig communicerenJeugdzorgGezinsvoogd, Veilig thuis/Verwijsindex Risicojongeren, casusoverleg, Whatsapp.
  De werkplekOverig (huisartsen, tandartsen, apotheek)Toestemming, medische noodzaak, Bemoeizorg.